Kasvun rakentaminen ja vaikuttava kommunikaatio

Mitattavat kasvun tekijät

- Tunnista merkittävät kasvun esteet ja tavoitteet, ja tee suunnitelmat näiden ratkaisemiseksi

- Tuotekehitys, tiimin valmiudet, liiketoiminnan kehittäminen

- Vaikuttavuus ja vastuullisuus toiminnassa

Rakentava ja tehokas kommunikaatio johdon työkaluna 

- Tehokas ja tavoitteellinen hallitustyöskentely

- Strategia ja sen johtaminen

- Vaikuttava viestintä johdon tukena

- Sidosryhmätuen rakentaminen markkinoiden ja maineen hallintaa silmällä pitäen

 

Rahoituksen suunnittelu

 

- Varhaisen vaiheen rahoitus, valuaatio, pitch deck, pitchaus, kierroksen kerääminen

- Exit vaihtoehtona